typovy-stitok-stadion-leptany-cervenyTypový štítok Stadion červený - leptaný

Typový štítok Stadion červený - leptaný

*Typ motorky
Stadion S11
Stadion S22
Stadion S23
5,46 €