vzpera, blatnik, jawa, kyvacka, panelkaVzpera predného blatníka Jawa kývačka, panelka

Vzpera predného blatníka Kyv,Pan,Čz

SKU: 060001a
*Typ motorky
ČZ 175 450
ČZ 125 453
ČZ 125 473 Sport
Jawa - ČZ 125 351
Jawa - ČZ 150 352
Jawa 250 353 Kývačka
Jawa 350 354 Kývačka
Jawa - ČZ 125 355
Jawa - ČZ 175 356
Jawa 250 559 Panelka
Jawa 250 592 Panelka
Jawa 350 360 Panelka
2,40 €
Český výrobok