predtlaceny-leptany-typovy-stitok-jawa-350-354Typový štítok Jawa 350 354 predtlačený

Typový štítok Jawa 350 354 predtlačený

SKU:
*Typ motorky
Jawa 350 354 Kývačka
8,00 €