nalepka-california-oilmasterNálepka Jawa 362 Californian oilmaster - zaliatá

Nálepka Jawa 362 Californian oilmaster - zaliatá

SKU: 003301
*Typ motorky
Jawa 350 362 Californian
2,60 €
Rozmer 120x20
Zaliata v plaste